loading

De gemeente Rotterdam start een proef met het stimuleren van transformatie van leegstaande winkelpanden naar andere bedrijvigheid of woningen. De proef loopt drie jaar en vindt plaats in vier wijken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de wijken Feijenoord, Oude Noorden, Crooswijk en Charlois aangewezen als ‘pilot-gebieden’ voor het transformatieplan. In deze wijken, waar sprake is van een relatief hoge concentratie winkelleegstand, gaat de gemeente een pakket met maatregelen invoeren om winkeltransformaties te stimuleren.

De aanpak richt zich op leegstaande winkelpanden buiten de kernwinkelgebieden, dat wil zeggen: voornamelijk in de aanloopstraten en de verspreid liggende winkels. De gemeente heeft in de vier wijken een aantal straten voor de pilot geselecteerd.

Toekomstbestendige winkelstructuur
Het college van B en W streeft naar “een sterke en toekomstbestendige winkelstructuur in Rotterdam, met focus op compacte, complete en comfortabele winkelgebieden.” Om dat te bereiken volgt de gemeente twee sporen.

In wijken waar succesvolle winkels zijn gevestigd, stimuleert en ondersteunt de gemeente vooral plannen om het winkelgebied te verbeteren. In wijken waar geen of zwakke winkelgebieden zijn, spant de gemeente zich in om leegstaande winkelpanden een andere functie te geven.

Dat laatste heeft de gemeente in de afgelopen twee jaar vooral gedaan wanneer marktpartijen daartoe het initiatief namen. Uit evaluaties heeft Rotterdam geconcludeerd dat het belangrijk is de regie in handen te nemen om op de juiste plekken – dat wil zeggen buiten de toekomstbestendige winkelstructuur – panden te transformeren.

Leefbaarheid
Bij voorkeur transformeert de gemeente meerdere panden binnen een gebied tegelijkertijd, in plaats van individuele panden verspreid over de stad. Op die manier kunnen winkelgebieden zonder zekere toekomst versneld van functie veranderen.

“Transformatie van leegstaande winkelpanden in niet-winkelgebieden heeft een enorme impact op de leefbaarheid van een wijk”, legt wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en Kleine Kernen) uit. “Samen met eigenaren, ontwikkelaars en ondernemers houden we op deze manier aantrekkelijke wijken om te wonen, werken en winkelen. Wij willen op deze manier samen met hen negentig winkeltransformaties gaan realiseren.”

Begeleiding transformatietraject
Als eerste maatregel stelt Rotterdam transformatiemanagers aan. Zij gaan actief met de eigenaren van leegstaand vastgoed in gesprek. Als een vastgoedeigenaar of ontwikkelende partij wil meewerken, helpt de gemeente bij het vergunningentraject.

Ook kunnen vastgoedeigenaren of ontwikkelaars een beroep doen op een hiervoor speciaal ingestelde expert-pool. Een architect, bouwkundige en een financieel adviseur begeleiden indien gewenst het herbestemmingsproces.

De proef loopt drie jaar. Elk jaar evalueert de gemeente de genomen maatregelen en past die waar nodig aan, laat ze weten. Als maatregelen succesvol zijn gaat de gemeente bekijken of het wenselijk is om ze in heel Rotterdam toe te passen.

Auteur: R. Muis – Architectenweb

  • Zie onderstaande YouTube bijlages over de transformatiemanagers van de gemeente Rotterdam

LINK: Meet us (gemeente Rotterdam) – Transformatievastgoedteam

&

LINK: Winkeltransformatie & transformatiemanager – Rotterdam Noord

 

Add to comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Invaild email address.